top of page

Privacybeleid Dutch Dream Slaapcomfort

Verwerkinsverantwoordelijke:

Dutch Dream Slaapcomfort

Geerweg 42A

2461 EB Ter Aar

KvK 280.80321

 

Privacybeleid.

Wij, als Dutch Dream Slaapcomfort zijnde, respecteren de privacy van onze bezoekers van onze website en van onze cliënten.

Daarom willen wij u een overzicht geven van ons privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) welke 25-05-2018 van kracht is.

 

* Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij gebruiken zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail.

* Doel van de gegevensverwerking is om het privacybeleid begrijpelijker te maken. 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening naar u toe. Dat houdt in dat de verwerking van uw gegevens altijd direct verband houden met de opdracht die u verstrekt. Wij behandelen uw persoonlijke informatie die u ons verschaft dan ook uiterst zorgvuldig.

* Persoonsgegevens verstrekken aan derden.

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst. Dit is enkel in het geval indien wij u met uw toestemming doorverwijzen aan een derde partij ter uitvoering van de overeenkomst. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

*Bewaringstermijn.

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. In sommige gevallen zullen wij u persoonsgegevens bewaren om te kunnen voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

* Beveiliging.

Om uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen. Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Tevens worden de plaatsen waar uw gegevens worden opgeslagen ook beveiligd.

* Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijden te wijzigen.

Review policy
Voor het verzamelen van reviews gebruiken wij de software van 5-sterrenspecialist en conformeren wij ons aan de richtlijnen van het onafhankelijke platform. Alleen klanten die daadwerkelijk een product gekocht hebben of een service-ervaring gehad hebben, worden uitgenodigd om een review te geven via 5-sterrenspecialist. Het volledige overzicht van de richtlijnen van het onafhankelijke platform van 5-sterrenspecialist kun je via deze link terugvinden https://www.5sterrenspecialist.nl/richtlijnen-voor-klantbeoordelingen

Garantieregelingen en ruilingen

Garantieregeling Dutch Sleep

U heeft gekozen voor een Nederlands kwaliteitsproduct, waaraan u jarenlang veel plezier zult beleven. Elk Dutch Sleep product wordt met zorg gemaakt en nauwkeurig gecontroleerd, zodat u kunt genieten van een hoogstaand Hollands fabricaat product. Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling.

 

Garantieregeling: Dutch Sleep geeft de volgende garantie op haar producten:

• 10 jaar garantie op frame en veerbreuk.

• 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten op basis van jaarlijkse afschrijving van 1/3 deel van de aankoopwaarde op de volgende producten:

- Dutch Sleep merkmatrassen en topmatrassen

- Boxsprings

- Lattenbodems

• 2 jaar garantie op motoren en overige elektronica (m.u.v. batterijen, kabels, stekkers en lampjes). Indien motoren eigenhandig geopend zijn vervalt de garantie.

 

N.B. Garantie op basis van afschrijving betekent dat de kosten van reparatie of vervanging in het eerste jaar volledig door Dutch Sleep vergoed worden en de navolgende jaren worden de vergoedingen telkens 1/3 deel (bij een 3-jarige garantie) vermindert. Voorwaarde voor garantie is dat onderhouds- en plaatsingsinstructies juist zijn gevolgd, en dat er sprake is van normaal huishoudelijk gebruik. Een hoofd/voetbord heeft een functie, maar u kunt er niet op/tegenaan zitten/staan! Normale slijtage en gebreken ontstaan door onoordeelkundig of ondoelmatig gebruik zijn van garantie uitgesloten. Indien Dutch Sleep producten in combinatie met niet-Dutch Sleep producten worden gebruikt kan dit, afhankelijk van het type klacht, leiden tot beperking in de garantieaanspraken. U kunt alleen aanspraak maken op de garantieregeling onder overlegging van de oorspronkelijke aankoop bon en dit garantiebewijs. De garantie is alleen geldig voor de eerste koper. Voor garantieaanspraken dient u zich altijd te wenden tot de Dutch Sleep dealer of het filiaal waar u uw Dutch Sleep product gekocht heeft. Een beroep op de garantie zal eerst door Dutch Sleep beoordeeld worden. Indien de klacht gegrond is zal Dutch Sleep het product kosteloos of tegen gereduceerde kosten (in geval van garantie op basis van afschrijving) repareren of, indien herstel onmogelijk is, vervangen. Mocht uw gekochte matras willen ruilen, worden €75,- euro omruil kosten berekend.

 

De garantie vervalt indien het product door personen gemonteerd of gedemonteerd wordt, die door Dutch Sleep als niet-gekwalificeerd worden aangemerkt.

 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wij wensen u een goede nachtrust.

bottom of page