top of page

GARANTIEREGELING

DUTCH DREAM SLAAPCOMFORT

Elk Dutch Sleep product wordt met zorg gemaakt en nauwkeurig gecontroleerd, zodat u kunt genieten van een hoogstaand Hollands fabricaat product.

Mochten zich desondanks problemen voordoen, dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de garantieregeling.  

 

Garantieregeling: Dutch Sleep geeft de volgende garantie op haar producten:

 

•  10 jaar garantie op frame en veerbreuk.

•  3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten op basis van jaarlijkse afschrijving van 1/3 deel van de aankoopwaarde op de volgende producten:    

- Dutch Sleep merkmatrassen en topmatrassen    

- Boxsprings    

- Lattenbodems

•  2 jaar garantie op motoren en overige elektronica 

(m.u.v. batterijen, kabels, stekkers en lampjes). 

Indien motoren eigenhandig geopend zijn vervalt de garantie. 

 

N.B. Garantie op basis van afschrijving betekent dat de kosten van reparatie of vervanging in het eerste jaar volledig door Dutch Sleep vergoed worden en de navolgende jaren worden de vergoedingen telkens 1/3 deel (bij een 3-jarige garantie) vermindert. 

 

Voorwaarde voor garantie is dat onderhouds- en plaatsingsinstructies juist zijn gevolgd, en dat er sprake is van normaal huishoudelijk gebruik. (Een voetbord heeft een functie maar u kan er niet op zitten/staan!) Normale slijtage en gebreken ontstaan door onoordeelkundig of ondoelmatig gebruik zijn van garantie uitgesloten. Indien Dutch Sleep producten in combinatie met niet-Dutch Sleep producten worden gebruikt kan dit, afhankelijk van het type klacht, leiden tot beperking in de garantieaanspraken. 

 

U kunt alleen aanspraak maken op de garantieregeling onder overlegging van de oorspronkelijke aankoop bon en dit garantiebewijs. De garantie is alleen geldig voor de eerste koper. Voor garantieaanspraken dient u zich altijd te wenden tot de Dutch Sleep dealer of het filiaal waar u uw Dutch Sleep product gekocht heeft. Een beroep op de garantie zal door Dutch Sleep eerst beoordeeld worden. Indien de klacht gegrond is zal Dutch Sleep het product kosteloos of tegen gereduceerde kosten (in geval van garantie op basis van afschrijving) repareren of, indien herstel onmogelijk is, vervangen. 

 

De kosten voor het retour nemen en verzenden komen (uitsluitend in Nederland m.u.v. de eilanden) voor rekening voor Dutch Sleep. De garantie vervalt indien het product door personen gemonteerd of gedemonteerd wordt, die door Dutch Sleep als niet-gekwalificeerd worden aangemerkt.   

 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en wij wensen u een goede nachtrust.

garantie dutch dream slaapcomfort
bottom of page